Δείτε Ένα Τυχαίο Άρθρο

ΔΟΚΙΜΗ ΦΟΡΜΑΣ

Φόρτωση…

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το άρθρο

Ερευνητικές εργασίες – Research projects

Αποστολέας: Στέλιος Κεσσανίδης | Κατηγορία: Διάφορα | Στάλθηκε στις: 29-09-2011

0

(English translation follows)
Άρχισαν τη δουλειά τους οι ομάδες των ερευνητικών εργασιών. Η εργασία γίνεται συνεργατικά με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία Web 2.0 και με τη χρήση κινητών τηλεφώνων μαζί με υπολογιστές.
Οι μαθητές, χωρισμένοι σε υπο-ομάδες ερευνούν συγκεκριμένη θεματική περιοχή της εργασίας.
Τα αρχικά ευρήματά τους αποστέλλονται σε ένα κοινόχρηστο λογαριασμό στο Diigo. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων επειδή η περαιτέρω επεξεργασία σε αυτά είναι δύσκολη.
Από εκεί τα παραλαμβάνουν συγκεκριμένοι μαθητές, τα αξιολογούν, τα επεξεργάζονται και στη συνέχεια τα προσθέτουν σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο κειμένου στο Google Docs.
Επίσης, στην ίδια πλατφόρμα ο κάθε μαθητής έχει ανοίξει τον προσωπικό του «φάκελο εργασιών» (ημερολόγιο), όπου καταγράφει την πρόοδο των εργασιών του.
Οι εργασίες έχουν οργανωθεί με κοινόχρηστο mindmaping.
Ή πρόσβαση σε όλο το υλικό και τα έγγραφα μπορεί να γίνει από οπουδήποτε και με κάθε συσκευή που μπορεί να συνδεθεί στο Ίντερνετ.
Ο καθηγητής έχει επίσης πρόσβαση και επεμβαίνει συμβουλευτικά όπου χρειάζεται.
Αργότερα, οι μαθητές θα δημιουργήσουν κοινόχρηστη παρουσίαση τόσο στο Google Docs όσο και στο Prezi.

English:
The work of research project teams started. This is a collaborative work with all available Web 2.0 tools and with the usage of cell phones together with computers.

Students are divided in groups and each group searches a specific thematic area of the project.
Initial data is send to a common Diigo account. This is specially useful in the case of cell phones where further data processing is difficult.
From this account, specific student take the available data, evaluate it, edit it and then, add it to a common Google Docs text document.
Also, in the same platform, each student has open a personal «portfolio» (work diary), where he/she records the progress of his/hers work.
All procedures are organized with a common mindmaping document.
Access in all data and all documents is available from anywhere and with any apparatus able to connect to Internet.
Teacher can also access the documents and when needed can offer his advise.
Later, students will create collaboratively a common presentation in Google Docs and in Prezi.

Γράψτε ένα σχόλιο