Δείτε Ένα Τυχαίο Άρθρο

2ο Σεμινάριο Ηλεκτρονικών – 2nd Seminar of Ele

(English text follows after the photos) Μετά από την περσινή επιτυχία, διοργανώθηκε και φέτος, για δεύτερη φορά στο σχολείο μας, σεμινάριο ηλεκτρονικών, για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου, τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και έγινε προσπάθεια για να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς που ήθελαν να λάβουν μέρος. Αναπτύχθηκαν βασικά θέματα ηλεκτρονικών, μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών, εξαρτήματα και μηχανικά ανάλογά τους, τρανζίστορς, LEDs και ολοκληρωμένα κυκλώματα, χρήση πολυμέτρου και έγιναν αρκετά πειράματα / κατασκευές, από απλά κυκλώματα (συνδεσμολογίες σε σειρά και παράλληλα) μέχρι πολυδονητές, δεκαδικούς μετρητές, μετρητές binary σε οθόνη 7 ψηφίων κ.τ.λ. Σε όλες τις φάσεις ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη μέθοδος όπου καταγράφαμε τα δεδομένα των πειραμάτων και στη συνέχεια πηγαίναμε στη θεωρία για να επαληθεύσουμε. Η θεωρία ήταν μόνο το 20-25% του συνολικού χρόνου του σεμιναρίου. Παράλληλα, στα διαλείμματα του σεμιναρίου, λειτουργούσε και ο ραδιοφωνικός σταθμός του σχολείου από όσους ήθελαν, προσφέροντας διασκέδαση αλλά και ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία στα ηλεκτρονικά! Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αμείωτο και ζητήθηκε να επαναληφθεί το σεμινάριο και πάλι. Οι μαθητές έδωσαν συνέντευξη στην εκπομπή «Infocafe» του κρατικού ραδιοφώνου της ΝΕΤ. Η συνέντευξη ακούστηκε στην εκπομπή της Κυριακής 20/5/2012, και μπορείτε να την ξανακούσετε κάνοντας κλικ ΕΔΩ Επίσης, πλέον, η περιοχή του υλικού των Ηλεκτρονικών δεν είναι στην προστατευμένη περιοχή των σελίδων μας, αλλά είναι ελεύθερα προσβάσιμη από όλους στη διεύθυνση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Δείτε στη συνέχεια ένα βίντεο με στιγμιότυπα από το σεμινάριο. Download Video: Ogg Και εδώ μερικές φωτογραφίες σε καλύτερη ανάλυση: #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ ENGLISH TEXT Following last year’s success, we organized for the second time in our school, a seminar for electronics. The seminar took place during first days of Easter vacations and many high school students attended. We analysed basic subjects of electronics, measuring electrical sizes, components and mechanical equivalents, transistors, LEDs and intergrated circuits, using a multimeter and we also made many experiments / construction projects, from simple circuits (in series, in parallel) till multivibrators, decimal counters and binary to 7 segment display circuits. In all parts, we were first recording the findings of the experiments and then we were trying to confirm them using relative theory. Theory was not more than 20-25% in every part of the seminar. During the brakes of the seminar, students operated the radio station of our school, further enhancing their experience. The interest of all students was very big and they asked to repeat the seminar as soon as possible. The state radio interviewed the students for the radio programm «Infocafe». Above, you can enjoy photos and a video from seminar!

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το άρθρο

Ερευνητικές εργασίες – Research projects

Αποστολέας: Στέλιος Κεσσανίδης | Κατηγορία: Διάφορα | Στάλθηκε στις: 29-09-2011

0

(English translation follows)
Άρχισαν τη δουλειά τους οι ομάδες των ερευνητικών εργασιών. Η εργασία γίνεται συνεργατικά με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία Web 2.0 και με τη χρήση κινητών τηλεφώνων μαζί με υπολογιστές.
Οι μαθητές, χωρισμένοι σε υπο-ομάδες ερευνούν συγκεκριμένη θεματική περιοχή της εργασίας.
Τα αρχικά ευρήματά τους αποστέλλονται σε ένα κοινόχρηστο λογαριασμό στο Diigo. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων επειδή η περαιτέρω επεξεργασία σε αυτά είναι δύσκολη.
Από εκεί τα παραλαμβάνουν συγκεκριμένοι μαθητές, τα αξιολογούν, τα επεξεργάζονται και στη συνέχεια τα προσθέτουν σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο κειμένου στο Google Docs.
Επίσης, στην ίδια πλατφόρμα ο κάθε μαθητής έχει ανοίξει τον προσωπικό του «φάκελο εργασιών» (ημερολόγιο), όπου καταγράφει την πρόοδο των εργασιών του.
Οι εργασίες έχουν οργανωθεί με κοινόχρηστο mindmaping.
Ή πρόσβαση σε όλο το υλικό και τα έγγραφα μπορεί να γίνει από οπουδήποτε και με κάθε συσκευή που μπορεί να συνδεθεί στο Ίντερνετ.
Ο καθηγητής έχει επίσης πρόσβαση και επεμβαίνει συμβουλευτικά όπου χρειάζεται.
Αργότερα, οι μαθητές θα δημιουργήσουν κοινόχρηστη παρουσίαση τόσο στο Google Docs όσο και στο Prezi.

English:
The work of research project teams started. This is a collaborative work with all available Web 2.0 tools and with the usage of cell phones together with computers.

Students are divided in groups and each group searches a specific thematic area of the project.
Initial data is send to a common Diigo account. This is specially useful in the case of cell phones where further data processing is difficult.
From this account, specific student take the available data, evaluate it, edit it and then, add it to a common Google Docs text document.
Also, in the same platform, each student has open a personal «portfolio» (work diary), where he/she records the progress of his/hers work.
All procedures are organized with a common mindmaping document.
Access in all data and all documents is available from anywhere and with any apparatus able to connect to Internet.
Teacher can also access the documents and when needed can offer his advise.
Later, students will create collaboratively a common presentation in Google Docs and in Prezi.

Γράψτε ένα σχόλιο